BIL

PERKHIDMATAN YANG DITAWARKAN

JABATAN

1. * Banjir sungai (kerosakan/pembersihan)
* pagar keselamatan (sungai)
* lombong terbiar
* pembersihan tebing sungai
* longkang monsoon
* perangkap sampah
* tebing sungai runtuh/pecah
* banjir atau air bertakung(atas jalan)
* bekas korekan jalan
* jalan rosak/berlubang
* naik taraf jalan raya
* pagar keselamatan (jalan/longkang kecil)
* papan tanda nama jalan
* siar kaki
* longkang kecil tepi jalan (parit runtuh/pecah)
* tanah runtuh/mendapan tanah (skala kecil/besar) kerajaan
* penutup longkang (skala kecil/besar)
* pagar keselamatan (simpang jalan)
* Bonggol (permohonan/selenggara)
* Terowong (cermin)
* Jejantas
* Lampu isyarat
* Lintasan/laluan pejalan kaki
* Papan tanda arahan lalulintas
* Perhentian bas/teksi (permohonan/selenggaraan)
* Petak/ garisan kuning (permohonan/selenggara)
* Tempat letak kereta motor (DBKL)
* Penutupan jalan
* Permit Lori
* ITIS
* Pagar keselamatan (jejantas)
* Pondok kawalan (Taman Perumahan)
Jabatan Kejuruteraan Awam dan Pengangkutan Bandar
2. * Lampu jalan (rosak)
* Lampu jalan (tumbang)
* Terowong (lampu)
* Air pancut
* Kenderaan DBKL
Jabatan kejuruteraan Mekanikal dan Elektrikal
3. * Pencemaran sistem saliran/parit induk
* Bunyi Bising
* Pembakaran terbuka
* Pencemaran sisa toksik
* Binatang Peliharaan
* Binatang berkeliaran
* Makhluk perosak/serangga
* Kekotoran/ kebersihan premis
* Lalang (kawasan persendirian/kerajaan)
* Tandas awam
* Kerja-kerja kecemasan (lebah/tebuan/ular/pokok tumbang)
Jabatan Kesihatan dan Alam Sekitar
4. * Taman awam/taman permainan kanak-kanak/rekreasi
* Tandas awam
* Rumput
* Kebenaran Menebang (Pembangunan)
* Penebangan Pokok Tanpa Kebenaran
* Penyelenggaraan pokok/landskap
* Pokok reput/mati
* Pokok tumbang (penyelenggaraan DBKL)
* Sisa sampah pokok
5. * Hal-ehwal perpustakaan
(pinjaman buku dan keahlian)
Perpustakaan KL
6. * Hal-ehwal pelancongan
(penganjuran aktiviti, program dan kempen pelancongan)
Biro pelancongan
7. * Menyelaras pengurusan perolehan dan pelupusan harta Datuk Bandar
* Pengurusan aset alih Datuk Bandar
* Pengurusan Menara 1, 2, 3 DBKL dan PT80
* Acara Rasmi Peringkat DBKL, Wilayah Persekutuan dan Kebangsaan
* Penggubalan dasar pembangunan
* Kad akses kakitangan
* Pas sementara
* Pas pelawat
* Pas kontraktor
Jabatan Pentadbiran
8. * Gerai terbiar
* Halangan (bollard/kon dan sebagainya)
* Kesalahan lalulintas
* Pondok kawalan (atas rizab awam)
* Kenderaan buruk
* Kekotoran jalan/pengangkutan jalan
* Sisa binaa (luar premis)
* Lintasan/pejalan kaki (kesalahan)
* Taman rekreasi awam (kesalahan)
* Tempat letak kereta motor (kesalahan)
* Vandalism
* Lain-lain hal (pilihanraya)
Jabatan Penguatkuasaan
9. * Penjaja tanpa lesen
* Iklan papan tanda
* Perniagaan tanpa lesen
* Pusat hiburan (kelab malam/ permainan)
* Tempat letak kereta swasta
* Kekotoran (gerai penjaja/ pasar)
* Hal ehwal penjaja
* Pemyelengaraan pasar/pusat penjaja
* Banner, bendera, poster (sewaktu pilihanraya)
Jabatan Perlesenan dan Pengurusan Penjaja
10. * Kelewatan kelulusan permohonan rumah
* Masalah sewa/caj perkhidmatan/bil air
* Pembersihan kawasan
* Penguatkuasaan perumahan
* Penyenggaraan (Awam/Elektrikal/Mekanikal/Rekreasi)
Jabatan Pengurusan Perumahan dan Pembangunan Komuniti
11. * Pesuruhjaya Bangunan (COB)
* Cukai pintu (peryukaran nama hakmilik/pengurangan bayaran)
Jabatan Penilaian dan Pengurusan Harta
12. * Cukai pintu
(bayaran/ notis denda lewat/ tidak terima bil/ bayaran tunggakan secara ansuran)
Jabatan Kewangan
13. * Pertanyaan mengenai kompaun/ saman Jabatan Undang-undang dan Pendakwaan
14. Cuti (cuti belajar/cuti bersalin/cuti tanpa rekod/cuti menjaga anak)
Elaun dalam perkhidmatan
Kenaikan pangkat
Pinjaman pelajaran/ Biasiswa Datuk Bandar
Latihan dalam perkhidmatan
Buku perkhidmatan
Persaraan
Hal ehwal persatuan
Disiplin dan tindakan tatatertib kakitangan
Jabatan Pengurusan Sumber Manusia
15. * Pertanyaan berkenaan portal dan sistem on-line DBKL Jabatan Pengurusan Maklumat
16. * Penerimaan aduan pelanggan
* Sebaran maklumat mengenai DBKL
* Menyelaras lawatan luar dan dalam negara
* Menyelaras sambutan perayaan, majlis dan acara rasmi DBKL
* Penerbitan bahan cetak mengenai DBKL
Jabatan Perancangan Korporat
17. * Audit kewangan
(sistem kewangan, kawalan dalaman dan rekod kewangan)
* Audit prestasi
Jabatan Audit Dalam
18. * Siasatan
* Aduan
* Tatatertib
* Pematuhan peraturan yang berkuatkuasa
Jabatan Integriti
19. * Rekabentuk projek bangunan dan kemudahan awam
* Pengurusan pembinaan projek bangunan dan kemudahan awam
* Penyelengaraan bangunan/kemudahan awam milik Datuk Bandar Kuala Lumpur
Jabatan Pelaksanaan Projek dan Penyelenggaraan Bangunan
20. * Perancangan infrsruktur jalan
* Kerja-kerja ukur
* Kawalan pembangunan
Jabatan Perancangan Infrastruktur
21. * Penyediaan bajet pembangunan
* Memantau pelaksanaan projek pembangunan dan penswastaan
* Kajian penyelidikan sosio-ekonomi
Jabatan Perancangan Ekonomi dan Pembangunan
22. * Penyewaan dewan serbaguna
* Kuala Lumpur International Radio Control Circuit (KLRTC)
* Penganjuran aktiviti sukan, kebudayaan dan acara perayaan awam
* Pengurusan kemudahan sukan milik DBKL
Jabatan Kebudayaan, Kesenian dan Sukan
23. * Gotong-royong
* Aktiviti kemasyarakatan
* Sekretariat Task Force
* Operasi Sita
* Penerimaan bayaran bil setempat, lesen gerai, sewa rumah, sewa dewan orang ramai dan bayaran kompaun
* Hal-ehwal di pejabat cawangan
(Lembah Pantai, Bandar Tun Razak, Seputeh, Batu, Segambut, Kepong, Wangsa maju, Titiwangsa, Bukit Bintang, Cheras dan Setiawangsa )
Jabatan Perkhidmatan Kawasan
24. * Kelulusan Pelan Bangunan * Kebenaran mendirikan Bangunan * Permit * Pemantauan dan kawalan tapak bina * Penguatkuasan terhadap bangunan * Pemeriksaan bangunan berkala * Bangunan usang, kotor dan terbiar Jabatan Kawalan dan Pengawasan Bangunan
25. * Khidmat kawalan projek
* Kawalan kos dan pentadbiran kontrak untuk perolehan kerja
* Perkhidmatan perunding
Jabatan Ukur Bahan
26. * Kawalan perancangan dan Pembangunan
* Kelulusan Proses Permohonan Perancangan
* Unit Sekretariat JKPS
* Local Agenda LA 21 KL
* One Stop Center (OSC)
Jabatan Perancangan Bandaraya